Rabu, Disember 03, 2008


JY & OM - 2 sahabat yang banyak menyerlahkan Program Penghayatan Sastera dan Budaya (PPSB) terutama di Kem Tanaki Tambunan Sabah